Salgs- og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Tilbud

Tilbud er gældende 20 dage medmindre andet er aftalt. Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er altid excl. grafisk arbejde, DtP, moms og levering såfremt andet ikke er aftalt.


2. Ordrebekræftelse

Kun ordrer, hvor der foreligger skriftlig ordrebekræftelse fra Dekodan, er bindende for Dekodan og alene på de i ordrebekræftelsen indeholdte betingelser.


3. Annullering af ordre

Hvor køber ønsker at træffe aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder Dekodan sig ret til at fakturere alle afholdte og disponerede omkostninger vedrørende ordren. Dekodan kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med Dekodan.


4. Leveringsbetingelser

Opgivne leveringsbetingelser er fastsat efter vort bedste skøn, men er uden forbindende for os, og forsinkelser berettiger ikke til andre misligholdelsesbeføjelser end at hæve købet, og dette kun såfremt forsinkelsen er væsentlig. Oplyste leveringstider er ab fabrik. Medmindre andet er aftalt, sker levering ab fabrik for købers regning og risiko. Uanset om Dekodan afholder udgifterne til produkternes transport, bærer køber således risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen efter leveringen. Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring mod transportrisici. Leveringstiden er under forbehold for strejke, lockout, driftsforstyrrelser, forsinkelser fra vore leverandører samt andre omstændigheder, der ikke kan tilskrives Dekodan.


5. Forsendelse

Forsendelsesmåden vælges af os efter bedste skøn, såfremt kunden ikke udtrykkeligt ønsker af skriftligt. Med mindre andet skriftligt er aftalt afholdes fragtomkostninger af kunden.


6. Fakturering og betaling

Betalingsbetingelserne er netto kontant, medmindre andet skriftligt er aftalt. Ved overskridelse af forfaldstidspunktet pålignes fakturabeløbet 8% pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr. Vi forbeholder os ret til at ændre rentesatsen, såfremt der sker ændringer i diskontorentesatsen. Ved ordrer under DKK 500,- forbeholder Dekodan sig ret til at fakturere et ekspeditionsgebyr på DKK 100,- pr. ordre.


7. Reklamation / annullering

Køber skal kontrollere varen straks ved modtagelsen, og eventuel reklamation skal finde sted senest 5 hverdage fra modtagelse af varen. Medmindre andet er aftalt, skal defekte varer, hvorover der reklameres, omgående returneres til Dekodan i samme stand som de blev modtaget. Reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den leverede vare. Dekodan vil ikke kunne afkræves erstatninger mv., der overstiger varens værdi. I forbindelse hermed skal det udtrykkeligt bemærkes, at Dekodan ikke hæfter for driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes udeblivende, forsinkede, mangelfulde eller andre ufuldstændige leverancer.


8. Returnering

Specielt forarbejdede emner, specielt hjemkøbte varer samt lagervarer, der er opskåret efter mål, tages ikke retur. Leverede lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale. Krediteringen sker med 75% af den fakturerede værdi. For varer, der returneres uden forudgående aftale, nægtes modtagelse. Returnering sker for købers regning.


9. Ejendomsret

Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos Dekodan, indtil hele købesummen med renter, omkostninger mv. er fuldt indbetalt. Hvad vi har tilvejebragt til brug for leverancen såsom forarbejder, reproduktions- og trykmedia, bl.a. film, værktøj som f.eks. stanse-, prægeværktøj og lignende samt de hos os elektronisk lagrede materialer (logos, designs, tekster, billedmotiver mv.) er Dekodan ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.


10. Produktansvar

For skade på person eller ting hæfter sælger i det omfang, erstatningsansvar kan pålægges denne. Sælger påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.


11. Tvist

Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende Dekodan leverancer eller vedrørende forståelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser søges løst ved forhandling mellem parterne. Hvis disse forhandlinger ikke fører til resultat, vil en evt. retssag skulle anlægges ved dansk domstol og afgøres i henhold til dansk lov.

Ovennævnte salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. marts 2017 kommer til anvendelse, såfremt ikke andet er aftalt Dekodan og køber imellem.


12. Nyhedsbrev

Ved genneført handel med dekodan accepterer med samtidig optagelse i nyhedsmailregistreret, nehedsmailen kan tilenhver til afmeldes via UNSUBSCRIBE funktionen i nyhedsbrevet.

Om


Dekodan er din skilte- og reklamepartner på Sydfyn lige mellem Svendborg & Fåborg. Så hvis du står og mangler en pålidelig partner, inden for disse områder, er du kommet til det helt rigtige sted.

Vi er en fleksibel virksomhed, som kan levere alt lige fra små tryksager til store facadeskilte, dekoration, indpakning af biler, samt solfilm. Mulighederne hos Dekodan er mange, så kontakt os, og vi finder den løsning, der passer dig og dine behov bedst.

Hos Dekodan har vi begge ben solidt plantet på jorden, og vi sætter altid kunderne i første række. Vi står altid klar med et smil til at hjælpe, og vi tager gerne en hyggelig snak med vores kunder, for at vi kan tilpasse os kundernes behov og ønsker. Vi ved hvor vigtig kommunikationen er, og vi lægger stor vægt på at nå målet i fællesskab med vores kunder. Vi mener, at hvis man møder kunden i øjenhøjde, fås den bedste oplevelse, og dermed opnås det bedste resultat.

Ligesom på alle andre områder, sker der hele tiden forandring i branchen, og nye teknologier kommer til. Dette tager Dekodan selvfølgelig højde for, og der bruges altid de materialer, og den teknologi, som er bedst egnet til din opgave. Det er meget vigtigt for os, at vi opnår det bedste resultat med de rigtige materialer, og den bedst egnede teknologi.


Så står du og mangler en sydfynsk, pålidelig skiltemand, som er fleksibel og altid sætter kunderne først? Så kontakt Dekodan.


Kontakt


Dekodan

Fåborgvej 28B, 5762 V. Skerninge

Cvr: 28250118


Telefon: 22 32 31 33

mail: mail@dekodan.dk

web: www.dekodan.dk samt på facebook og instagram


Billede af Dekodan - Vi glæder os altid til at møde nye kunder og i samarbejde profilere din virksomhed med reklame der ses.